Image

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. Inkubator wsparcia przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR poprzez realizowaną operację własną, mająca na celu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

  1. Wsparcie podmiotów gospodarczych z obszaru objętego LSR poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu
  2. Promocja produktów i usług lokalnych
  3. Przygotowanie uczestników szkoleń do podjęcia działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
  4. Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia działalności w zakresie usług turystycznych
  5. Wsparcie podmiotów należących do grupy defaworyzowanej
  6. Rozwój gospodarczy obszaru objętego LSR
  7. Przygotowanie osób biorących udział w szkoleniach do świadczenia usług i rozwoju przedsiębiorczości
  8. Pobudzenie osób biorących udział w projekcie do prowadzenia działalności we własnym imieniu

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalne marki

Margo P.P.H.U. Mariusz Majchrzak
Salon kosmetyczny Katarzyna Pawluczuk
ALGA mobilne badania USG
Incold

KSOW

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

logotyp czarny

powiat rycki

ceidg

ekrs logo

KSOW

PROW

Katalog

Auto-moto
AUTO - MOTO
INTERNET I KOMPUTERY
INTERNET I KOMPUTERY
ROZRYWKA
ROZRYWKA
USŁUGI
USŁUGI
doradztwo i finanse
DORADZTWO I FINANSE
KULTURA
KULTURA
SPORT I REKREACJA
SPORT I REKREACJA
EDUKACJA
EDUKACJA
doradztwo i finanse
GASTRONOMIA
PRZEMYSŁ I PRODUKCJA
PRZEMYSŁ I PRODUKCJA
TRANSPORT
TRANSPORT
ART. SPOŻYWCZE
ART. SPOŻYWCZE
HANDEL
HANDEL
ROLNICTWO
ROLNICTWO
TURYSTYKA
TURYSTYKA
ZDROWIE I URODA
ZDROWIE I URODA
Charakterystyka gospodarki, przedsiębiorczości, branż z potencjałem rozwojowym

Mocną stroną LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej jest dogodne położenia geograficzne oraz dobre skomunikowanie z miastami takimi jak Warszawa, Lublin, Radom. Są to miasta o wysokiej sile nabywczej, popycie na produkty rolnicze i produkty związane z rekreacją, turystyką i wypoczynkiem. Są to czynniki, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości na obszarze. Charakteryzując obszar należy stwierdzić, że strukturze podmiotów gospodarczych działających na terenie LGD, podobnie jak w innych regionach Polski dominuje sektor prywatny.

Dowiedz się więcej
Tereny inwestycyjne powiatu Ryckiego

Tereny inwestycyjne
POWIATU RYCKIEGO

Zapraszamy do zapozanania się z ofertą terenów inwestycyjnych naszego powiatu!

Dowiedz się więcej

Atrakcje turystyczne powiatu Ryckiego

Obszar działania LGD swoją ofertę turystyczną kieruje dla miłośników przyrody, historii, wędkarstwa, kajakarstwa, osób aktywnie spędzających wolny czas. Na obszarze tym zostały wyznaczone, oznakowane szlaki kajakowe, a także oznakowane i zbudowane ścieżki rowerowe. Intensywnie powstają kwatery agroturystyczne.

Dowiedz się więcej

Historia i zabytki

Obszar Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” posiada bogaty potencjał historyczny i kulturowy. W skład obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju wchodzą wszystkie gminy powiatu ryckiego tj. Gmina miejsko-wiejska Ryki, Gmina miejska Dęblin, Gmina wiejska Stężyca, Gmina wiejska Kłoczew, Gmina wiejska Ułęż, Gmina wiejska Nowodwór.

Sprawdź sam