Przepisy prawne

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do przydatnych przedsiębiorcom aktów prawnych 

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000647/U/D20180647Lj.pdf  
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647  
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001291  
 
 
Prawo przedsiębiorców
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646  
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001292  
  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/4,0.html