Przepisy prawne

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do przydatnych przedsiębiorcom aktów prawnych 

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 
 
Prawo przedsiębiorców
  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)