Informacja dla mikroprzedsiębiorców

INFORMACJA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW,

KTÓRZY OTRZYMALI POŻYCZKĘ NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

(art. 15 zzd ustawy „covidowej”)

 

  • Pożyczkobiorcy nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji        w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia, tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.
  • Środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej - są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
  • Wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Nie ma konieczności składania ponownie wniosków o pożyczkę, jeśli wpłynęły one do urzędu przed dniem 24 czerwca 2020 roku; nie są też potrzebne żadne aneksy do zawartych już umów o pożyczkę.

Drukuj